حکمت اصول سیاسی اسلام

حکمت اصول سیاسی اسلام

حکمت اصول سیاسی اسلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر/ محمدتقی جعفری تبریزی، ‫ 1302 – 1377. ‌ مشخصات نشر: تهران : بنیاد نهج البلاغه ‫، 1373.‌ مشخصات ظاهری: ‫551 ص. ‌ فروست: بنیاد نهج البلاغه؛ 32. […]

 • محمدتقی جعفری تبریزی
 • 1373
 • دوم
حکمت اصول سیاسی اسلام
4 (80%) 2 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  حکمت اصول سیاسی اسلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر/ محمدتقی جعفری تبریزی، ‫ 1302 - 1377. ‌ مشخصات نشر: تهران : بنیاد نهج البلاغه ‫، 1373.‌ مشخصات ظاهری: ‫551 ص. ‌ فروست: بنیاد نهج البلاغه؛ 32. شابک: ‫‌‌ 964-6348-16-5‌ ‌؛ ‫2000 ریال (چاپ اول) ‌ یادداشت: چاپ اول: 1369. یادداشت: چاپ دوم. یادداشت: کتابنامه : ص .[541] - 544؛ همچنین به صورت زیرنویس . موضوع: علی بن ابی طالب ‫ ‫(ع)‌‌‌، امام اول، ‫23 قبل از هجرت - 40ق. ‌ -- سیاست و حکومت موضوع: علی بن ابی طالب ‫ ‫(ع)‌‌‌، امام اول، ‫23 قبل از هجرت - 40ق. ‌. نهج البلاغه -- نقد و تفسیر موضوع: اسلام و دولت شناسه افزوده: علی بن ابی طالب ‫ ‫(ع)‌‌‌، امام اول، ‫23 قبل از هجرت - 40ق. ‌. نهج البلاغه. فرمان مالک اشتر. شرح شناسه افزوده: بنیاد نهج البلاغه رده بندی کنگره: ‫‌‌BP38/0423 ‫‌‌‌/ج 742 1373 رده بندی دیویی: ‫‌‌297/9515 شماره کتابشناسی ملی: ‌م 73-4436 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ ترجمه فرمان مبارک امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر نخعی؛ سیاست؛ ضرورت اشتراک همه افراد جامعه در تنظیم حیات اجتماعی...؛ مبادی تحقیق در فرمان مبارک؛ دستور موکد امام به خودسازی مالک اشتر؛ صفات کمالیه انسانی زمامدار اسلامی در ارتباط با مردم جامعه و وظائف او؛ شرائط فقهی زمامدار از دیدگاه اسلام؛ حاکمیت خداوندی؛ تساوی مردم جامعه در فرمان مبارک امیرالمومنین(ع)؛ رابطه زمامدار اسلامی و مردم؛ طبقات مردم در جامعه (نهادها و سازمانها)؛ تحقیق و بررسی هر یک از طبقات (نهادها یا سازمانها)؛ صلح و اهمیت آن؛ زمامدار اسلامی باید به معاهده ای که حتی با دشمنان می بندد کاملا وفادار باشد و نیرنگ بازی و حیله گری برای نقض عهد به راه نیندازد؛ مسئولیت درباره تعهد به طور عام؛ آیاتی است که لزوم وفای به عهد الهی را مورد دستور و توصیه قرار می دهد؛ عهدی که خداوند بسته است  

 • جزئیات کتاب
  • محمدتقی جعفری تبریزی
  • 1373
  • دوم
  • بنیاد نهج البلاغه
 • نظرات