حکام پزشکی آیت الله العظمی مکارم شیرازي

حکام پزشکی آیت الله العظمی مکارم شیرازي

احکام پزشکی مطابق با فتاواي حضرت آیتالله العظمی مکارمشیرازي نویسنده: آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازي (دام ظله ) ناشر چاپی: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛  1 احكام دانشجويان رشته پزشكى‌؛  2 مسائل مربوط به تشريح‌؛  3 مسائل مربوط با معاينه و […]

 • آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازي (دام ظله )
 • 1387
 • دوم
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  احکام پزشکی مطابق با فتاواي حضرت آیتالله العظمی مکارمشیرازي نویسنده: آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازي (دام ظله ) ناشر چاپی: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛  1 احكام دانشجويان رشته پزشكى‌؛  2 مسائل مربوط به تشريح‌؛  3 مسائل مربوط با معاينه و درمان‌؛  4 تحقيقات پزشكى و تبعات آن‌؛  5 دندان پزشكى‌؛  6 زنان و زايمان‌؛ 7 جلوگيرى از انعقاد نطفه‌؛  8 تلقيح و بارورى مصنوعى‌؛  9 مسائل مربوط به سقط جنين‌؛  10 ازدواج‌؛  11 تغيير جنسيّت‌؛  12 مرگ مغزى‌؛  13 پيوند اعضا؛  14 خون و فرآورده‌هاى آن‌؛  15 پزشكى قانونى‌؛  16 وظيفه پزشك در برابر افراد مختلف‌؛  17 ضمان طبيب‌؛  18 احكام بيمارستانها؛  19 احكام داروخانه‌ها؛ 20 احكام بيماران‌ مشخصات کتاب سرشناسه : مکارم شیرازي ناصر، 1305 - عنوان و نام پدیدآور : احکام پزشکی مطابق با فتاواي حضرت آیتالله العظمی مکارمشیرازي/ ابوالقاسم علیاننژاديدانغانی. مشخصات نشر : قم: مدرسه امام علیبنابی طالب (ع 1387 . مشخصات ظاهري : 240 Abolqasem : 3 : یادداشت : پشت جلد به انگلیسی -038-533-964- ص. شابک : 20000 ریال (چاپ اول) ؛ 20000 ریال 978 یادداشت : چاپ اول: 1387 . یادداشت : چاپ دوم. موضوع : پزشکی -- فتواها موضوع : ...Alian Nejadi. Medical rules فتواهاي شیعه -- قرن 14 موضوع : فقه جعفري -- رساله عملیه شناسه افزوده : علیاننژاديدامغانی، ابوالقاسم. رده بندي کنگره : 297 شماره کتابشناسی ملی : 1239280 / 1387 رده بندي دیویی : 3422 م 7الف 3 /BP183/9

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازي (دام ظله )
  • 1387
  • دوم
  • قم
 • نظرات