click on book to show pdf

جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.در این اثر، مجموعه فرمایشها و پیام هاى گرانقدر آن حضرت با سرفصلهاى کلى زنان […]

 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
 • یک
 • عروج
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)
2.8 (56.67%) 6 vote[s]
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.در این اثر، مجموعه فرمایشها و پیام هاى گرانقدر آن حضرت با سرفصلهاى کلى زنان بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامى، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش زنان در پیروزى انقلاب اسلامى، زنان و دفاع مقدّس، و جنایات و نقشه هاى استعمار و رژیم پهلوى درباره زن ارائه شده اند. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است و متن کامل برخى بیانات ایشان درباره جنایات و نقشه هاى استعمار و رژیم پهلوى درباره زنان نیز در پایان اثر، پیش از فهرست مآخذ آمده است.

 • جزئیات کتاب
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
  • یک
  • عروج
  • 1387
  • هشتم
  • تهران
 • نظرات