click on book to show pdf

تفسیر سوره توحید

تفسیر سوره توحید نویسنده: علی صفایی حایری انتشارات: لیله القدر نوبت چاپ:دوم سال چاپ:۱۳۸۸ خداوند در قرآن از این راه ها به سوی خود دعوت نموده و در این آیه ها جلوه کرده و با این وسیله ها بر وجود، بر یگانگی و نامحدودی، بر قدرت و احاطه و بر لطف و رحمت خود شهادت […]

 • علی صفایی حایری
 • لیله القدر
 • 1388
Rate this post
تفسیر سوره توحید
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  تفسیر سوره توحید نویسنده: علی صفایی حایری انتشارات: لیله القدر نوبت چاپ:دوم سال چاپ:۱۳۸۸ خداوند در قرآن از این راه ها به سوی خود دعوت نموده و در این آیه ها جلوه کرده و با این وسیله ها بر وجود، بر یگانگی و نامحدودی، بر قدرت و احاطه و بر لطف و رحمت خود شهادت داده است. و با این شهادت عقل و احساس و فکر و عشق،انسان را به تسلیم کشانده است. در سینه ی او آرام و در دل او عشق رویانده است. آن شناخت و معرفتی که با راه های پر پیچ و خم به دست می آید، نه تنها انسان را به جایی نمی رساند و به حرکت و عشق و امن ۱پیوند نمی زند، که او را عقب می برد و در زندان شک و تردید گرفتار می نماید و با بدبینی و یاس او را در گودال تفکرات پوچ می اندازد، که آیا میتوان خدای را دید؟ و او چگونه است و چگونه آفریده است؟

 • جزئیات کتاب
  • علی صفایی حایری
  • لیله القدر
  • 1388
  • دوم
  • قم
 • نظرات