ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

ترجمه قرآن (کاویانپور) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی – عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن‌الکریم با ترجمه فارسی با استفاده از نسخه تصحیح شده تفسیر ابوالفتوح رازی و کشف الحقایق/ [ترجمه] احمد کاویان‌پور؛ خطاط عثمان طه. مشخصات نشر : تهران: اقبال، 1372. مشخصات ظاهری : [608] ص.: نمونه. شابک : چاپ چهارم […]

 • 1389
 • هفتم
 • تهران
ترجمه قرآن
1 (20%) 1 vote[s]
برچسب‌ها:
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ترجمه قرآن (کاویانپور) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن‌الکریم با ترجمه فارسی با استفاده از نسخه تصحیح شده تفسیر ابوالفتوح رازی و کشف الحقایق/ [ترجمه] احمد کاویان‌پور؛ خطاط عثمان طه. مشخصات نشر : تهران: اقبال، 1372. مشخصات ظاهری : [608] ص.: نمونه. شابک : چاپ چهارم 964-406-090-3: ؛ چاپ ششم‌978-964-406-090-8 : یادداشت : صفحه‌های متقابل شماره‌گذاری همسان دارند. یادداشت : چاپ چهارم: 1385. یادداشت : چاپ ششم: بهار 1388. یادداشت : چاپ هفتم: زمستان 1389. یادداشت : عنوان روی جلد: قرآن مجید با ترجمه فارسی. یادداشت : عنوان دیگر: قرآن کریم. عنوان روی جلد : قرآن مجید با ترجمه فارسی. عنوان دیگر : قرآن کریم. موضوع : قرآن شناسه افزوده : کاویان‌پور، احمد، 1308 -، مترجم شناسه افزوده : طه، عثمان، خوشنویس رده بندی کنگره : BP59/66/ک15 1372 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م‌72-1251 عناوین اصلی کتاب شامل: سوره- 1- فاتحه؛ سوره- 2- بقره‌؛ سوره- 3 آل عمران‌؛ سوره- 4- نساء؛ سوره- 5 مائده‌؛ سوره- 6- انعام‌؛ سوره- 7- اعراف‌؛ سوره- 8- انفال‌؛ سوره- 9- توبه- برائت‌؛ سوره- 10- یونس‌؛ سوره- 11- هود؛ سوره- 12- یوسف‌؛ سوره- 13- رعد؛ سوره- 14- ابراهیم‌؛ سوره- 15- حجر؛ سوره- 16- نحل‌؛ سوره- 17- اسری- بنی اسرائیل‌؛ سوره- 18- کهف‌؛ سوره- 19- مریم‌؛ سوره- 20- طه‌؛ سوره- 21- انبیاء؛ سوره- 22- حج‌؛ سوره- 23- مؤمنون‌؛ سوره- 24- نور؛ سوره- 25- فرقان‌؛ سوره- 26- شعرا؛ سوره- 27- نمل‌؛ سوره- 28- قصص‌؛ سوره- 29- عنکبوت‌؛ سوره- 30- روم‌؛ سوره- 31- لقمان‌؛ سوره- 32- سجده‌؛ سوره- 33- احزاب‌؛ سوره- 34- سبا؛ سوره- 35- فاطر- ملائکه‌؛ سوره- 36- یس‌؛ سوره- 37- و الصافات‌؛ سوره- 38- (ص)؛ سوره- 39- زمر- غرف‌؛ سوره- 40- مؤمن- غافر؛ سوره- 41- حم سجده- فصلت‌؛ سوره- 42- شوری‌؛ سوره- 43- زخرف‌؛ سوره- 44- دخان‌؛ سوره- 45- جاثیه‌؛ سوره 46- احقاف‌؛ سوره- 47- محمد صلّی اللَّه علیه و آله- القتال‌؛ سوره- 48- الفتح‌؛ سوره- 49- حجرات‌؛ سوره- 50- (ق)؛ سوره- 51- و الذاریات‌؛ سوره- 52- و الطور؛ سوره- 53- النجم‌؛ سوره- 54- القمر؛ سوره- 55- الرحمن‌؛ سوره- 56- الواقعه‌؛ سوره- 57- الحدید؛ سوره- 58- المجادله‌؛ سوره- 59- الحشر؛ سوره- 60- ممتحنه‌؛ سوره- 61- الصف‌؛ سوره- 62- جمعه‌؛ سوره- 63- منافقون‌؛ سوره- 64- تغابن‌؛ سوره- 65- طلاق‌؛ سوره- 66- تحریم‌؛ سوره- 67- الملک‌؛ سوره- 68- (ن) القلم‌؛ سوره- 69- الحاقه‌؛ سوره- 70- المعارج‌؛ سوره- 71- نوح‌؛ سوره- 72- جن‌؛ سوره- 73- المزمل‌؛ سوره- 74- المدثر؛ سوره- 75- قیامت‌؛ سوره- 76- انسان- الدهر؛ سوره- 77- المرسلات- العرف‌؛ سوره- 78- عم، نبأ، المعصرات‌؛ سوره- 79- النازعات‌؛ سوره- 80- عبس‌؛ سوره- 81- التکویر؛ سوره- 82- الانفطار؛ سوره- 83- المطففین‌؛ سوره- 84- الانشقاق‌؛ سوره- 85- البروج‌؛ سوره- 86- الطارق‌؛ سوره- 87- الاعلی‌؛ سوره- 88- الغاشیه‌؛ سوره- 89- الفجر؛ سوره- 90- البلد؛ سوره- 91- الشمس‌؛ سوره- 92- و اللیل‌؛ سوره- 93- و الضحی‌؛ سوره- 94- الم نشرح‌؛ سوره- 95- و التین‌؛ سوره- 96- العلق- اقرأ؛ سوره- 97- القدر؛ سوره- 98- البینه‌؛ سوره- 99- زلزله‌؛ سوره- 100- العادیات‌؛ سوره- 101- القارعه‌؛ سوره- 102- تکاثر؛ سوره- 103 و العصر؛ سوره- 104- الهمزه‌؛ سوره- 105- فیل‌؛ سوره- 106- قریش‌؛ سوره- 107- الماعون‌؛ سوره- 108- الکوثر؛ سوره- 109- الکافرون‌؛ سوره- 110- النصر؛ سوره- 111- تبت‌؛ سوره- 112- توحید؛ سوره- 113- الفلق‌؛ سوره- 114- الناس‌

 • جزئیات کتاب
  • 1389
  • هفتم
  • تهران
 • نظرات