تجوید عمومى

تجوید عمومى

تجوید عمومى نویسنده: جوادسادات فاطمی ناشر چاپی: مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ مقدّمه‌؛ بخش اوّل حروف‌؛ بخش دوم احكام تجويدى‌ مشخصات نشر : مشهد: مركز عالي تربيت مدرس قرآن كريم‌‌  ۱۳۸۸.‬

  • جوادسادات فاطمی
تجوید عمومى
4 (80%) 2 vote[s]
برچسب‌ها
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    تجوید عمومى نویسنده: جوادسادات فاطمی ناشر چاپی: مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ مقدّمه‌؛ بخش اوّل حروف‌؛ بخش دوم احكام تجويدى‌ مشخصات نشر : مشهد: مركز عالي تربيت مدرس قرآن كريم‌‌  ۱۳۸۸.‬

  • جزئیات کتاب
    • جوادسادات فاطمی
  • نظرات