تاریخ فخری در آداب ملک داری و دولتهای اسلامی

تاریخ فخری در آداب ملک داری و دولتهای اسلامی

عنوان کتاب : تاریخ فخری در آداب ملک داری و دولتهای اسلامی نویسنده : محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى مترجم: محمد وحید گلپایگانی ناشر : بنگاه ترجمه و نشر کتاب تعداد جلد : 1 جلد زبان : فارسی در میان کتاب هایی که درباره تاریخ خلفا و وزرای ایشان تالیف شده کمتر […]

  • محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    عنوان کتاب : تاریخ فخری در آداب ملک داری و دولتهای اسلامی نویسنده : محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى مترجم: محمد وحید گلپایگانی ناشر : بنگاه ترجمه و نشر کتاب تعداد جلد : 1 جلد زبان : فارسی در میان کتاب هایی که درباره تاریخ خلفا و وزرای ایشان تالیف شده کمتر اثری است که مانند کتاب حاضر جامع و سودمند و در عین حال چنین شیوا و دلپذیر تحریر یافته باشد. کتاب الفخری با همه ایجاز و اختصار حاوی نخبه آثار و اخبار خلفا و وزیران ایشان و همچنین سلاطین و امرایی است که در خلال حکومت خلفا ظهور کرده و قدرت و شوکتی به هم رسانیده اند. دیگر از جهات اهمیت و مزیت این کتاب آن است که مولف در بیان مطالب، همواره نظر انتقادی داشته و وقایع تاریخی را با نکته سنجی و خرده گیری شرح داده و نتیجه گیری هایی سودمند و صحیح کرده است. از جهت ادبی و سبک نگارش ، کتاب الفخری شیوا و به قول ادوار براون »سحر انگیز» است. عنوان ديگر كتاب كه بدان نيز شهرت دارد، «الفخرى فى الآداب السّلطانية و الدّول اسلاميّة» است. گاه آن را به اختصار، الفخرى گويند. واژه اخير اشاره به فخر الدّين عيسى بن ابراهيم فرمانرواى موصل در آن روزگار است كه اثر به نام او نگاشته شده است. اين كهن ترين اثر سياسى-تاريخى پس از فروپاشى خلافت عبّاسيان است.

  • جزئیات کتاب
    • محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى
  • نظرات