تاریخ ترجمه از عربى به فارسى

تاریخ ترجمه از عربى به فارسى

تاریخ ترجمه از عربى به فارسى نویسنده: آذرتاش آذرنوش ناشر چاپی: سروش (انتشارات صدا و سیما جمهوري اسلامی) ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ پيشگفتار؛ كتابنامه و نشانه‌هاى اختصارى‌؛ بخش 1 بررسى ترجمه‌هاى كهن قرآنى تطور تاريخى‌؛ بخش 2 نمونه ترجمه از موارد خاص قرآنى و سنجش ميان […]

  • آذرتاش آذرنوش
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    تاریخ ترجمه از عربى به فارسى نویسنده: آذرتاش آذرنوش ناشر چاپی: سروش (انتشارات صدا و سیما جمهوري اسلامی) ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ پيشگفتار؛ كتابنامه و نشانه‌هاى اختصارى‌؛ بخش 1 بررسى ترجمه‌هاى كهن قرآنى تطور تاريخى‌؛ بخش 2 نمونه ترجمه از موارد خاص قرآنى و سنجش ميان ترجمه‌ها مشخصات نشر:تهران سروش (انتشارات صدا و سيما)، - ۱۳۷۵

  • جزئیات کتاب
    • آذرتاش آذرنوش
  • نظرات