click on book to show pdf

بیست گفتار

کتاب حاضر ، مجموعه‌ای است مشتمل بر بیست سخنرانی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری که بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ قمری برابر با ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ شمسی‌ برای عموم ایراد شده و در زمان حیات استاد به چاپ رسیده است و اکنون‌ با حروفچینی جدید و کیفیت بهتر چاپی به طبع می‌رسد . در این […]

 • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
 • یک
 • صدرا
Rate this post
بیست گفتار
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب حاضر ، مجموعه‌ای است مشتمل بر بیست سخنرانی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری که بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ قمری برابر با ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ شمسی‌ برای عموم ایراد شده و در زمان حیات استاد به چاپ رسیده است و اکنون‌ با حروفچینی جدید و کیفیت بهتر چاپی به طبع می‌رسد . در این چاپ آدرس‌ آیات و روایاتی که در چاپ گذشته ذکر نشده بود تا حد ممکن ذکر گردیده و همچنین جملات عربی به طور دقیق اعراب گذاری شده است . این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن متفکر گرانقدر از بیانی روان و محتوایی غنی همراه با نکات بدیع برخوردار است ، ضمن اینکه مسائل مورد بحث ، مسائلی است که همواره برای جامعه اسلامی مطرح می‌باشد و اذهان‌ جستجوگر به دنبال پاسخهای مناسب برای آن مسائل هستند . امید است این اثر استاد شهید نیز در آشنایی بیشتر جامعه اسلامی ما با معارف اسلامی و مفید و مؤثر افتد .

 • جزئیات کتاب
  • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
  • یک
  • صدرا
  • 1383
  • بیستم
  • قم
 • نظرات