بغداد

بغداد

بغداد (چند مقاله در تاریخ و جغرافیای تاریخی) مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : بغداد (چند مقاله در تاریخ و جغرافیای تاریخی)/ تالیف عبدالعزیز دوری… [و دیگران]؛ ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ایرج پروشانی. مشخصات نشر : تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، 1375. مشخصات ظاهری : 168 ص.: مصور، نقشه. شابک : 5000 ریال : 964-447-034-6 وضعیت […]

 • http://www.fa.islamic-sources.com/?wpfb_dl=5526
 • 1375
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  بغداد (چند مقاله در تاریخ و جغرافیای تاریخی) مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : بغداد (چند مقاله در تاریخ و جغرافیای تاریخی)/ تالیف عبدالعزیز دوری... [و دیگران]؛ ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ایرج پروشانی. مشخصات نشر : تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، 1375. مشخصات ظاهری : 168 ص.: مصور، نقشه. شابک : 5000 ریال : 964-447-034-6 وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. یادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:(four articles on the history and historical geography)Baghdad . یادداشت : کتابنامه. موضوع : عباسیان -- تاریخ -- مقاله‌ها و خطابه‌ها موضوع : بغداد -- تاریخ -- مقاله‌ها و خطابه‌ها موضوع : بغداد -- جغرافیای تاریخی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها شناسه افزوده : دوری، عبدالعزیز، 1919 - م. شناسه افزوده : دولتشاهی، اسماعیل، 1306 - ، مترجم شناسه افزوده : پروشانی، ایرج، 1308 - 1382.، مترجم شناسه افزوده : بنیاد دائره المعارف اسلامی رده بندی کنگره : DS79/9/ب‌7ب‌7 1375 رده بندی دیویی : 956/747 شماره کتابشناسی ملی : م‌76-7149 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مندرجات‌؛ پیشگفتار؛ بخش اول تاریخ بغداد عبد العزیز دوری / ترجمه اسماعیل دولتشاهی‌؛ بخش دوم جغرافیای بغداد ا. دووما / ترجمه ایرج پروشانی‌؛ بخش سوم بغداد پایتخت عباسیان دومینیک سو

 • جزئیات کتاب
  • http://www.fa.islamic-sources.com/?wpfb_dl=5526
  • 1375
  • اول
  • تهران
 • نظرات