بانک جامع مناسبت ها

بانک جامع مناسبت ها

بانک جامع مناسبت ها مشخصات کتاب: سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌، 1390 – ‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ بانک جامع مناسبت ها:‌ شمسی ، قمری ، میلادی‌‌ ‏‫/ مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌.‌ ‏مشخصات نشر : ‏‫اصفهان‌‌‏‫: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌ ‌‏‫، 1390.‌‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا […]

 • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌
 • 1390
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  بانک جامع مناسبت ها مشخصات کتاب: سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌، 1390 - ‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ بانک جامع مناسبت ها:‌ شمسی ، قمری ، میلادی‌‌ ‏‫/ مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌.‌ ‏مشخصات نشر : ‏‫اصفهان‌‌‏‫: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌ ‌‏‫، 1390.‌‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏یادداشت : ‏‫ روزشمار شمسی ، قمری ، میلادی‌‌ ‏‏یادداشت : ‏‫ نمایه.‌ ‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، 1304 - 1357-- سالشمار ‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، 1324 - 1327ق. -- سالشمار ‏رده بندی کنگره : ‏‫‌‌‌‮‌DSR1476‏‫‌/ع‌18ر9 1384‌‌ ‏رده بندی دیویی : ‏‫‌‌‌‌955/08202 ‏ عناوین اصلی کتاب شامل: روز شمار شمسی؛ روز شمار قمری؛ روز شمار میلادی

 • جزئیات کتاب
  • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌
  • 1390
  • اول
  • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‌
 • نظرات