click on book to show pdf

اولین و قدیمی ترین ها در حرم امام رضا (ع)

پرسیدن برای یافتن راه، خود، ارزش است… و هر فرهنگی که به پرسشگری بها دهد و زیباترین، دقیقترین و سادهترین پاسخها را پیشِ رو بگذارد، گسترش و دوام خود را تضمین کرده است. مهم، انتخاب بهترین راه است… و رهنما گامی است در این مسیر. همگامِ ما باشید و با طرح دیدگاههای رنگارنگتان، یاریمان کنید

 • حسین مهدوی پارسا
 • یک
 • آستان قدس رضوی
اولین و قدیمی ترین ها در حرم امام رضا (ع)
3 (59.09%) 241 vote[s]
اولین و قدیمی ترین ها در حرم امام رضا (ع)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  پرسیدن برای یافتن راه، خود، ارزش است... و هر فرهنگی که به پرسشگری بها دهد و زیباترین، دقیقترین و سادهترین پاسخها را پیشِ رو بگذارد، گسترش و دوام خود را تضمین کرده است. مهم، انتخاب بهترین راه است... و رهنما گامی است در این مسیر. همگامِ ما باشید و با طرح دیدگاههای رنگارنگتان، یاریمان کنید

 • جزئیات کتاب
  • حسین مهدوی پارسا
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1394
  • اول
  • تهران
 • نظرات