click on book to show pdf

انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن

“انقلاب اسلامی ایران به صورت نمونه ای الهام بخش باعث تقویت گرایش ها و خیزش های اسلامی و مردمی در جهان اسلام شده است.”این عبارت بخشی از کتاب”انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن” تالیف جان. ال. اسپوزیتو با ترجمه دکتر محسن مدیرشانه چی است که با یک مقدمه و پانزده مقاله تاثیرات جهانی انقلاب اسلامی […]

 • جان. ال. اسپوزیتو
 • یک
 • 9789645933781
انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
3 (60%) 3 vote[s]
انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  “انقلاب اسلامی ایران به صورت نمونه ای الهام بخش باعث تقویت گرایش ها و خیزش های اسلامی و مردمی در جهان اسلام شده است.”این عبارت بخشی از کتاب”انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن” تالیف جان. ال. اسپوزیتو با ترجمه دکتر محسن مدیرشانه چی است که با یک مقدمه و پانزده مقاله تاثیرات جهانی انقلاب اسلامی را بررسی کرده است. این کتاب دربردارنده مقالات گروهی از برجسته ترین شخصیت های علمی و استادان و پژوهشگران صاحبنظر از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف است. در هر یک از این مقالات به بررسی جنبه های گوناگون و تاثیرات انقلاب ایران در جهان اسلام پرداخته شده و به علت جامعیت و نگاه ژرف علمی و ارزیابی و تحلیل دقیق و متکی به منابع متعدد و پژوهشهای میدانی اثری ارزنده در باب انقلاب ایران و بازتابهای جهانی آن محسوب میشود. نویسنده در ادامه چند هدف را برای انقلاب اسلامی پس از پیروزی ترسیم می‌کند و می‌نویسد: هدف اول جمهوری اسلامی در ده سال نخست وفاداری به اهداف انقلاب و سعی در تثبیت آن در داخل بود و روحانیان به سمت نهادینه کردن انقلاب پیش رفتند و هدف دوم انقلاب از نظر نویسنده؛ صدور انقلاب ایران بود که ریشه در جهانبینی عقیدتی امام خمینی(ره) داشت. آنچه در مورد میزان تاثیر انقلاب ایران بر جوامع مختلف در این کتاب به آن اشاره شده است؛ بازتاب جهانی انقلاب ایران بر دیگرکشورهاست که عمدتاَ به صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده و در واقع انقلاب ایران بیش از آنکه به عنوان یک الگو مطرح باشد، به صورت نمونهای الهام بخش عمل کرده و گرایشهای موجود درکشورهای اسلامی را تقویت کرده است. خاورمیانه آشکارترین نمونه های تاثیر مستقیم و غیر مستقیم ایران بر سیاست‌های مسلمانان را به دست می دهد و به قول دیوید ای. لانگ در بازتاب انقلاب ایران بر شبه جزیره عربستان و کشورهای حوزه خلیج خاطر نشان می‌سازد که همه پادشاهی‌های محافظه کار خلیج فارس را ایران‌های کوچکی می پنداشتند که در شرف انقلاب است و سرنوشت آن ها فروپاشی است در واقع هیچ کشوری مانند عراق از بازتاب انقلاب ایران هراسان نبوده است. کشوری که از نظر جغرافیایی همسایه ایران است و فرمانروای سنی آن بر اکثریت شیعه حکومت می کرد. تأثیر پذیری مصر از انقلاب ایران تجربه ای غیرمستقیم بود. مصر در زمره کشورهایی است که در آن الهام پذیری از انقلاب به تقویت مخالفان مسلمان انجامیده است. بی آنکه حکومت ایران مداخله مهمی کرده باشد. به طور کلی می توان گفت که تأثیر انقلاب بر کشورهای اسلامی دیگر، به همان اندازه که به تلاش های خود ایران وابسته بود به وضع کشور و منطقه مورد نظر نیز بستگی داشته است. بنابراین هر تحلیلی، اساساّ باید با توجه به کشور یا منطقه مورد بررسی انجام گیرد و عواملی همچون ترکیب نخبگان بومی، ماهیت گروه های اسلامی و گروه های مخالف در آن کشور و دیگر عوامل مهم محلی مورد توجه باشد. ایران در برخی کشورهای اسلامی مستقیماّ نقش آفرینی کرد و این امر در تعدادی از آنها تأثیر چشمگیری در روند امور داشته که مهم ترین نمونه آن لبنان است. نقش آفرینی ایران محیط سیاسی را که جمعیت شیعه محلی در آن با دولت لبنان به چالش بیشتری پرداخته اند، تغییر شگرفی داده است و در بیشتر کشورهای اسلامی، تاثیر ایران انقلابی غیر مستقیم بوده و ایران عمدتا نقش الگو را داشته است نه مداخله‌گر مستقیم.” “مهم ترین تاثیرگذاری ایران بر جهان اسلام در افکار و ایدئولوژی است. در نتیجه انقلاب، آثار ایدئولوگ های ایرانی به ویژه خمینی(ره) در سطح گسترده‌ای در جهان اسلام و غیر اسلام ترجمه و توزیع شد. انقلاب اسلامی، جنبش های اسلامی مخالف کشورهای دیگر را تقویت کرد. با این وجود؛ حکومت ها از آن برای مشروعیت بخشیدن به مهار این جنبش ها یا مساعدت خود به آنها بهره جسته‌اند.” مطالعات موردی در این کتاب نشان میدهد؛ بازتاب انقلاب ایران در مکانها و زمانهای مختلف متفاوت بوده است و نفوذ ایران دامنه وسیعی از الهام بخشی تا مداخله را در برگرفته است. در فصل آخر کتاب، نویسنده انقلاب ایران را از چشم انداز سیاست و خط مشی بررسی و به برخی بدفهمیها درباره ماهیت انقلاب و نیز جمهوری اسلامی اشاره و بر ضرورت برطرف شدن آنها برای عادی سازی مناسبات غرب با تهران اشاره می کند.

 • جزئیات کتاب
  • جان. ال. اسپوزیتو
  • یک
  • 9789645933781
  • انتشارات باز
  • 1388
  • سوم
  • تهران
 • نظرات