التنویر

التنویر

التنویر : واژه نامه طب سنتی ایران مشخصات کتاب: سرشناسه : ابومنصور قمری، حسن بن نوح، قرن 14ق. عنوان و نام پدیدآور : التنویر : واژه نامه طب سنتی ایران/ابومنصورحسن بن نوح القمری البخاری؛ تصحیح محمدکاظم امام؛ باهتمام حسین خیراندیش. مشخصات نشر : تهران: نسل نیکان ، 1387. مشخصات ظاهری : 128 ص. فروست : […]

 • ابومنصور قمری، حسن بن نوح
 • 1387
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  التنویر : واژه نامه طب سنتی ایران مشخصات کتاب: سرشناسه : ابومنصور قمری، حسن بن نوح، قرن 14ق. عنوان و نام پدیدآور : التنویر : واژه نامه طب سنتی ایران/ابومنصورحسن بن نوح القمری البخاری؛ تصحیح محمدکاظم امام؛ باهتمام حسین خیراندیش. مشخصات نشر : تهران: نسل نیکان ، 1387. مشخصات ظاهری : 128 ص. فروست : سلسله انتشارات موسسه تحقیقات حجامت ایران. شابک : 30000 ریال : 978-964-8143-65-2 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : عنوان دیگر : کتاب التنویر : در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی به زبان پارسی و... یادداشت : نمایه . یادداشت : کتابنامه: ص. 128. عنوان دیگر : کتاب التنویر: در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی به زبان پارسی و ... موضوع : پزشکی سنتی -- واژه نامه ها -- فارسی . موضوع : پزشکی سنتی -- اصطلاحها و تعبیرها . شناسه افزوده : امام، محمدکاظم ،مصحح رده بندی کنگره : R135 /الف224ت9 1387 رده بندی دیویی : 610/3 شماره کتابشناسی ملی : 1224262 عناوین اصلی کتاب شامل: درباره کتاب التنویر و مؤلف آن ؛ دیباچه ؛ [درآمد]؛ باب اول اندر نامهای بیماریها که از موی سر تا ناخن پای بدیذ آید:؛ باب دوم اندر نامهاء بیماریها که بر روی بیرون تن بود:؛ باب سوم اندر نامها تبها و آنچه اندر خور ویست:؛ باب چهارم اندر نامها آنجه در تن مردمست از اندام و آنجه ماننده ویست:؛ باب پنجم اندر نامهای طبائع و آنچه بمعنی ویست از لفظها:؛ باب ششم اندر نامهائی که در علاج بکار داشته آید:؛ باب هفتم اندر طعامها و شرابها:؛ باب هشتم اندر نامهای لفظها و قرافاذینها:؛ باب نهم اندر نامهاء سنگ ها و پیمان ها:؛ باب دهم اندر چیزها که از شناختن آن جاره نیست:؛ فرهنگ لغات التنویر؛ فهرستهای سه گانه و مراجع

 • جزئیات کتاب
  • ابومنصور قمری، حسن بن نوح
  • 1387
  • اول
  • تهران
 • نظرات