اعجاز بیانى قرآن

اعجاز بیانى قرآن

اعجاز بیانى قرآن نویسنده: عائشۀ عبد الرحمن بنت الشاطى مترجم حسین صابري ناشر چاپی: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان موضوع: اعجاز بیانی تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1376 نوبت چاپ: اوّل عناوين اصلي […]

  • عائشۀ عبد الرحمن بنت الشاطى
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    اعجاز بیانى قرآن نویسنده: عائشۀ عبد الرحمن بنت الشاطى مترجم حسین صابري ناشر چاپی: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان موضوع: اعجاز بیانی تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1376 نوبت چاپ: اوّل عناوين اصلي كتاب شامل: يادداشت مترجم‏؛ يادداشت مؤلف‏؛ مقدّمه‏؛ گفتار اول‏؛ گفتار دوّم نظريه‏اى در اعجاز بيانى‏؛ گفتار سوّم مسائل ابن ازرق‏؛ پايان سخن‏ ناشر: شركت انتشارات علمى و فرهنگى‏

  • جزئیات کتاب
    • عائشۀ عبد الرحمن بنت الشاطى
  • نظرات