click on book to show pdf

اسوه های نظامی صدر اسلام

بیان زندگینامه و شخصیت برخی از «فرماندهان» مشهور صدر اسلام و اصول فرماندهی نظامی به کار گرفته شده توسط آنان است. در این اثر در سه بخش به معرفی فرماندهان نظامی در عصر حیات پیامبر اسلام(ص)، سرداران عصر حکومت امام علی(ع) و دلاوران صحنه عاشورا پرداخته شده و چگونگی رزم آوری و فرماندهی آنان، نقش […]

 • عباسی ، محمد
 • یک
 • مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه
Rate this post
اسوه های نظامی صدر اسلام
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  بیان زندگینامه و شخصیت برخی از «فرماندهان» مشهور صدر اسلام و اصول فرماندهی نظامی به کار گرفته شده توسط آنان است. در این اثر در سه بخش به معرفی فرماندهان نظامی در عصر حیات پیامبر اسلام(ص)، سرداران عصر حکومت امام علی(ع) و دلاوران صحنه عاشورا پرداخته شده و چگونگی رزم آوری و فرماندهی آنان، نقش آنان در صحنه های نبرد و رشادت ها و در نهایت نحوه شهادت آن ها در میدان جنگ شرح داده شده است. نگارنده این فرماندهان را اسوه تلاش، جهاد، ایثار و تندیس پاک تقوا معرفی کرده و حضور آنان در جبهه های جنگ در صدر اسلام را تعیین کننده ارزیابی کرده و اصول جنگ آوری و فرماندهی را از سیره نظامی آنان استخراج نموده است.

 • جزئیات کتاب
  • عباسی ، محمد
  • یک
  • مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه
  • 1379
  • اول
  • قم
 • نظرات