click on book to show pdf

اتفاق در مهدی موعود

مقدمه دفتر باسمه تعالیاعتقاد به یک منجی جهانی، اختصاص به اسلام ندارد بلکه تمامی مذاهب جهان، منتظر روزی هستند که شخصیتی الهی ظهور نموده و کاخهای بیداد زورمندان و زر اندوزان را ویران کند، بلکه باید گفت: هر انسان آگاه و اندیشمندی درمی یابد که این وضع نابهنجار کنونی جهان و این مسیر غیرطبیعی در […]

اتفاق در مهدی موعود
3 (60%) 8 vote[s]
برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اتفاق در مهدی موعود
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    مقدمه دفتر باسمه تعالیاعتقاد به یک منجی جهانی، اختصاص به اسلام ندارد بلکه تمامی مذاهب جهان، منتظر روزی هستند که شخصیتی الهی ظهور نموده و کاخهای بیداد زورمندان و زر اندوزان را ویران کند، بلکه باید گفت: هر انسان آگاه و اندیشمندی درمی یابد که این وضع نابهنجار کنونی جهان و این مسیر غیرطبیعی در زندگی بشر، از هیچ دوامی برخوردار نیست و باید در انتظار مصلحی بود که پا به عرصه رزم نهد و با توانی شگرف در برابر همه طاغوتهای جهان، با قامتی استوار بپا خیزد و آنان را از اریکه های قدرت، به زیر کشیده و زندگی را به راه درست خویش بازگرداند.در میان تمامی معتقدان به وجود نجاتبخشِ انسانهای به زنجیر کشیده شده، دین اسلام بویژه «مذهب شیعه»، اهتمامی خاص برای این مساءله قایل است و منجی جهان را حضرت مهدی علیه السّلام از سلاله پاک پیامبر می داند؛ چرا که جهان، هرگز نمی تواند از امامی راستین، خالی باشد، در نتیجه انسانها نیز موظفند که از چنین رهبری پیروی کنند. و البته پر واضح است چنین امامی جز با امامان شیعه - که با علی بن ابی طالب علیه السّلام جانشین به حق پیامبر شروع شده و با امام زمان، مهدی موعود علیه السّلام خاتمه پیدا می کند - تطبیق ندارد.از این رو، مؤ لف محترم در کتاب حاضر کوشش نموده تا با استناد به روایات اسلامی، این حقیقت را به اثبات رساند که تنها نجاتبخش ستمدیدگان و برپا کننده عدل جهانی، در کوتاه سخن، پیاده کننده مذهبِ به حق؛ یعنی دین مبین اسلام، همان «مهدی موعود» دوازدهمین امام مورد اعتقاد ما شیعیان است که به فرمان خود پیامبر از سوی پروردگار حکیم، تعیین شده است.این دفتر، پس از بازبینی مجدد و ویرایشی نو، اثر مذکور را به زیور چاپ آراسته و به علاقه مندان صلح و عدالت واقعی، عرضه می دارد؛ به آن امید که چونان چراغی فروزان، مسیر تکامل پرخطرشان را روشن ساخته و ان شاءاللّه مورد پذیرش حقتعالی قرار گیرد.در خاتمه، از خوانندگان محترم تقاضا داریم؛ چنانچه هرگونه انتقاد یا پیشنهادی دارند بهآدرس:قم - دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمصندوق پستی ۷۴۹ / بخش فارسی ارسال دارند.با تشکر فراواندفتر انتشارات اسلامیوابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم  

  • جزئیات کتاب
  • نظرات