آداب طبّ و پزشكى در اسلام

آداب طبّ و پزشكى در اسلام

نام كتاب : آداب طبّ و پزشكى در اسلام با مختصرى از تاريخ طبّ مؤ لف : علامه سيّد جعفر مرتضى عاملى ترجمه : لطيف راشدى با همكارى حسين برزگرى بافقى ‏عنوان و نام پدیدآور : آداب‌ طب‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌ در اس‍لام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ آداب‌ ال‍طی‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ […]

 • علامه سيّد جعفر مرتضى عاملى
 • 1380
 • اول
Rate this post
برچسب‌ها, ,
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  نام كتاب : آداب طبّ و پزشكى در اسلام با مختصرى از تاريخ طبّ مؤ لف : علامه سيّد جعفر مرتضى عاملى ترجمه : لطيف راشدى با همكارى حسين برزگرى بافقى ‏عنوان و نام پدیدآور : آداب‌ طب‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌ در اس‍لام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ آداب‌ ال‍طی‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، 1380. ‏مشخصات ظاهری : ص‌ 252

  توضیحات:

  مساءله بهداشت ودرمان ازمسائل بسیار مهمّ، در زندگى جانداران بویژه انسان است. از این رو اسلام عزیز که دینى کامل و همه سونگر مى باشد نیز به آن اهمیت داده و براى آن جایگاه خاصّى را در نظر گرفته است . هر انسان آگاهى که به متون اسلامى نظر بیفکند، به اشاره هاى فراوانى در زمینه فوق برخورد مى نماید که نشانگر دقت نظر اسلام نسبت به سلامتى جسم و روح انسان است . بنابراین ، شناخت فرامین بهداشتى – درمانى اسلام و به کار بستن آنها انسان را از جسم و روحى توانا برخوردار مى سازد و به آسانى مى تواند مراحل تکامل الى اللّه را طى نماید. مجموعه حاضر، برگردان به فارسى کتاب ((آداب الطبیبة ))، تاءلیف محقق بزرگوار سید جعفر مرتضى حسینى عاملى است که رفتار و اخلاق پزشکى در اسلام را مورد بحث و کنکاش قرار داده ، امید آنکه قابل استفاده و مفید واقع شود. این دفتر، پس از ویرایش و اصلاحاتى چند، آن را به علاقه مندان عرضه مى نماید و جز رضاى خدا هدفى را دنبال نمى کند.

  فهرست مطالب مقدمه دفتر مقدّمه مؤ لف ديباچه مترجم بخش اوّل : تاريخ پزشكى يادآورى : فصل اوّل : پزشكى پيش از اسلام فصل دوّم : پزشكى در دوره اسلامى (قرنهاى اوّل و دوّم هجرى ) فصل سوّم : پزشكى يكى از مظاهر تمدن فصل چهارم : بيمارستانها بخش دوّم : اخلاق پزشكى در اسلام فصل اوّل :مسؤ وليت پزشكى فصل دوّم : دانشجوى رشته پزشكى فصل سوّم : پزشك و درمان فصل چهارم : پرستارى و بيمارستان فصل پنجم : عيادت بيمار بخش سوّم : بهداشت و سلامتى توجه : فصل اوّل : مقدّمات فصل دوّم : مسواك و خلال كردن سخن پايانى فهرست منابع و مآخذ

 • جزئیات کتاب
  • علامه سيّد جعفر مرتضى عاملى
  • 1380
  • اول
  • قم
 • نظرات