خداي جهان را سپاس كه انسان را ازگل ناب آفريده واورا درنيكوترين صورت وسيرت قرار داد .درود وسلام و تحيات وبركات خداي منان بر حضرت محمد ابن عبدالله (صلي الله عليه وآله) پيامبر مسلمانان ورهبر مهتران درخشان ، نصرت كننده مستضعفان ، ياري دهنده مظلومان ونجات دهنده بشريت از تاريكي جهالت وگمراهي به نور هدايت وسر انجام ، همو كه رحمة للعالمين مبعوث شد ، باد.سلام ودرود بر اهل وبيت طيبين وطاهرين او ،كه خدوند آنها را بر ديگران برتري داد تا پيشواي مؤمنان و چراغ راه عارفان و نشانه هاي مردان راستين و مخلصان باشند . نماز پروبال گشودن از گوشه تنهائي ، تا اوج با خدا بودن ، جامي است زلال از معنويت ناب در كام عطشناك زندگي ، بارقه اميدي در فضاي غبار آلود زمانه ، فرياد روح مهجور در هنگامه غفلت وبي خبري ، نسيمي فرحناك برخاسته از باغستانهاي بهشت ، شمشم بلند نواز خانه خورشيد كه با خنكاي حضور در فضاي مسجد و محراب ، با نوا وكوثري دلنواز طنين انداز مي گردد. در سايه سار آن به كوچه باغهاي حرم عشق خداوندي پناه مي بريم ، و با آن انگار قطره اي از نهر جوشان مهنويت در لاله زار هاي عبوديتيم كه با نورانيت غير قابل توصيف از لابلاي ستاره هاي زرين ب مي جوشيم .حال به اندازه قطره اي ، نه ،ذره اي از الماسهاي اقيانوس محمدي را بر برگ زرين روزگار در سه بخش ونهر روان رقم خواهيم زد و اميد آنست كه خداوند عالم به حق حبيبه خود زهراي اطهر ، اين نقوش را قبول نمايد وآنرا بهانه ورود به بهشت وسبب همنشيني با معراجيان قرار دهد ، انشاء الله .

تعريف نماز

تعريف كامل نماز ممكن نيست چرا كه معرفت ما به آن ناقص است .نماز اقيانوس بي كرانه اي است كه خبر آوردن از اعماق آن براي غواصان بزرگ نيز از محالات است . براي تعريف اجمالي نماز ، بايد به تمام اوصاف و اسماء آن و آنچه درباره روح ، حقيقت ، اهميت ، آداب واسرار و…. آن گفته اند و نيز همه آثار و نتايج گوناگوني كه در ابعاد مختلف حيات اين جهاني و آن جهاني افراد و جامعه دارد ، توجه كرد . بررسي تمام ابعاد نماز كه در قران وحديث آمده است از عهده اين ناتوان خارج است . اما به مناسبت تعريف نماز روايتي از زسول خدا ( ص) آورديم :قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم ) الصلاة مرضاةالله وحب الملائكه وسنة الانبياء ونورالمعرفه الله و اجابه الدعاء وقبول الاعمال وبركه ف يالرزق و راحة البدن و سلاح علي الاعداء وكراهة الشيطان وشفيع بين صاحبها و ملك الموت وسراج في القبر و فراش تحت جنبه وجواب منكر ونكير و مونس فيالشر و الضراء صابر معه فيقبره الي يوم القيامة ،انها زادالمؤمنين من الدنيا الي الاخرة و تشفع المصلي عند ملك الموت و عند المحشر 1 تكون الصلاة تاجا علي راسه و سببا للجواز علي الصراط و مفتاحا للجنه .مهر الحور العين 1 .
و در همين مورد روايت ديگري از بزرگوار نقل شده است : قال (صلي اللله عليه وآله ) انلكل شيء زينة وزينة الاسلام الصلوة الخمس و لكل شيء ركن و ركن المؤ من الصلوة و لكل شيء سراج وسراج قلب المؤمن الصلوة الخمس ولكل شيء برائة وبراءة المؤمن من النار الصلوة الخمس وخير الدنيا والاخرة في الصلوة ربما تبين المؤمن من الكافر والمخلص من المنافق2 نماز عمل برگزيده خداي تعالي ، محبوب فرشتگان ، روش پيغمبران ، روشناي معرفت و شناخت خدا ، ريشه ايمان ، موجب اجابت اعمال دعا وپذيرش اعمال و بركت در روي و راحتي لدن ، سلامتي عليه دشمن ، ناخوشايند شيطان ، ميانجي ميان نمازگزار و فرشته مرگ ، چراغ روشن كننده قبر ، بستري زير پهلو هاي ميت پاسخي براي پرسشهاي نكير ومنكر ، همدمه د ر شادي وگرفتاري و باران رحمتي بر گور است تا روز رستاخيز ،نماز توشه مؤمنان در سفر دنيا به آخرت است ،نماز گزار را نزد فرشته مرگ شفاعت مي كند ، سبب گذشتن وعبور كردن از پل صراط است ، كليدي براي بهشت ومهريه حوريان بهشتي .
در همين زمينه از آن جناب روايت شده است: براي هر چيزي زيوري است وزيور اسلام نمازهاي پنج گانه است ، براي هرچيز پايه وتكيه گاه است وتكيه گاه مؤمن نماز است و براي هرچيزي روشن كننده اي است وروشن كننده قلب مؤمن نماز است وبراي هرچيزي آزادي است وآزادي مؤمن از آتش جهنم نماز است نيكوئي دنيا وآخرت در نمازاست وبوسيله آن مؤمن از كافر جدا مي شود و همچنين مخلص از منافق ريا كار ..
بلي ويژگيهائي براي نماز درلسان روايت مطرح گرديد كه براي سائر عبادات از قبيل روزه ، زكات ، حج ، جهادو غيره مطرح نشده است واين ناظر به اهميت خاص وارزش فوق العاده نماز است و قبل از بيا سخناني ديگر از آل طه به ليان نماز از ديده پيامبر ودادگاه دروني خود يعني عقل ووجدان ميپردازيم .

نماز ازديده رسول دروني وباطني :

يكي ازحقوقي كه همه ما انسانها نسبت به يكديگر داريم ،حق انسانيت است كه با سپاس از محبت ديگران برداشته مي شود . حتي اگر ما مسلمان نباشيم احسان ونيكي ديگران به عهده ما مسئوليت تشكر واداي حق را مي آورد . اين حق نسبت به هر زبان و نژاد ومليت وكشور يكسان است وهرچه لطف ونيكي بيشتر و نيكي كننده بزرگتر باشد ،تشكر هم بايد بيشتر وبهتر انجام شود .و آيا كسي بيشتر وبهتر ب رما حق دارد ، مسلما مي فرمائيد ((خير)) چرا كه نعمت ونيكي او در مقابل ما بيشمار است ، و خودش نيز وجودي عظيم وفياض مي باشد . خداوند مارا از يك سلول آفريد وهرچه نياز حيات ظاهري و معنوي بود از قبيل نور، حرارت ، مكان ، هوا ، آب ، اعضا وغرائز ، قوا ، طبيعت گسترده گياهان وحيوانات ، هوش وعقل ، عاطفه و… برايمان فراهم آورد وبراي تربيت معنوي ما رسولان خويش را فرستاد و احكام سعادت بخش مقرر كرد ، حلال و حرام وضع نمود و حيات معنوي و حيات مادي ، مارا از هر جهت برخوردار ازابزار و وسايل كمال ساخت وهمه دشرايط رشد وبهروزي راراعطا نمود كه با اين ، كي بيش از او شايسته اداي حق نيست . به قول سعدي ((هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است وچون بر مي آيد مفرح ذات پس در هر نفسي دو عمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب ،از دست وزبان كه بر آيد كز عهده شكرش به در آيد1 و او ما را از هدايت انبياؤ برخوردار ساخت . جهان وطبيعت را مسخر ما ساخت وقدرت بهره بردن از مواهب طبيعت و كشف راز هاي جهان و استفاده آن در مسير فلاح زندگي خويش به ما عطا نمود .برگها وگياهان كربن هوارا مي گيرند و اكسيژن مي سازند . قطرات باران هوار را صاف وسالم نگه مي دارد .نهنگ ها ماهيان مرده درياها را ميبلعند تا آبها بدبو نشوند .چشم هاي ما، هرلحظه از زاويه هاي مختلف عكسهاي گوناگون ودقيق از همه اشيا ووسائل مي گيرند اگر لبها نرم نبود قدرت حرف زدن نداشتيم .اگر اشك شور نبود ، چشم ما كه از پي آفريده شده خراب مي شد .اگر آبها تلخ وشور بود درختان نميروئيدند . اگر زمين جاذبه نداشت و اگر فاصله خورشيد به ما نزديكتر بود ، اگر هنگام تولد مكيدن را نمي دانستيم ، اگر مهر پدر ومادر نبود ، وهزاران ((اگر))ديگر ……آيا مي توانستيم به زندگي ادامه دهيم ؟ البته نه در سدد بيان و برشمردن نعمتهاي خدائيم و نه از عهد آن بر مي آئيم . كه خداوند تبارك و تعالي خود فرموده اگر نعمتهاي الهي را برشماريد نتوانيد آنها را به حساب آوريد . باري ….. اگر يك ميليون نعمتها را ازكسي ديگر دريافت مي كرديم ،همه عمر مديون وسپاس گزار او نبوديم ؟وظيفه وجداني و انساني ما و هر شخصي ايجاب مي كند كه سپاس نعمتهاي الهي را ادا كنيم و به شكرانه آنهمه نيكي و نعمت نماز بخوانيم و او را پرستش نمائيم عبادتش كنيم ودر يك كلام بنده او باشيم تا بنده شرق وغرب نشويم .

نماز بهترين نوع تشكر :

نماز بهترين نوع تشكر وسپاس است و هر انسان عاقل وبا وجداني به لزوم نماز پي مي برد .وقتي يك سگ در مقابل استخواني كه به او مي دهند حقشناسي مي كند ودم مي جنباند ، و اگر دزد وبيگانه اي وارد خانه شود به او حمله مي كند ،حال اگر انسان نسبت به اين همه نعمت پروردگار و صاحب خويش ، بي تفاوت باشد واز روحيه تشكر وسپاس گذاري كه در صورت زيبا وملكوتي ((نماز)) جلوه مي كند بي بهره باشد ، آيا در قدرشناسي كمتر ازسگ نيست؟! ..حاشا…

چند سؤال وجواب:

-مگر خداوند به تشكر ما نياز دارد ؟
هرگز!قدرداني از يك لطف ارزشي براي ماست ، و نشانه انصاف ماست نه اينكه نشان نياز خدا باشد ،اگر معلمي به شاگردش بگويد از زحمات من قدرداني كنيد و خوب درس بخوانيد ،شاگرد نبايد خيال كند كه خوب درس خواندن او و قدردانيش مورد نياز معلم است بلكه كمال شاگرد را مي رساند .
-اگر بناست از نعمتهاي خداوند تشكر كنيم چرا حتما نماز بخوانيم ؟
وقتي كه پذيرفتيم بايد تشكر وسپاس گذاري از خداوند بكنيم نحوه سپاس گذاري را بايد از خودش ياد بگيريم ، نمونه احترام گذاشتن به مردمي كه داراي فرهنگهاي متفاوتي هستند كه طرز وآداب احترام گذاشتن در هر فرهنگي متفاوت است ، احترام وسپاس از خداوند نيز بايد طبق فرهنگ ومعارف الهي باشد ، تا به جاي احترام ياوه نگوئيم . مثل وقتي كه مراجعه بيمار به پزشك ضروري تشخيص داده شد ، چگونگي مصرف دارو ،تابع نظر ودستور پزشك است ، ويا اينكه با پذيرش خلبان ، مسئوليت پرواز را ، بايد با زبان انگليسي در هر جاي دنيا كه باشد صحبت كند . پس براي اينكه در تشكر از خداوند سر در گم نشويم ، ياوه گوئي نكنيم ، نحوه سپاس گذاري را از خود او ورسولان پاك و اطهرش فرا بگيريم .
-تشكر رد برابر نعمتها درست ، اماآنكه در برابر ناگواريها زندگي مي كند ، چرا بايد تشكر خدارا بكند ونماز بجا آورد؟

اولا :

اين اشخاص با انكه در ناگواريها زندگي مي كنند ، خيلي از نعمتها را بدون كم وكاستي در اختيار داشته ومورد استفاده قرار مي دهند و اگر كسي از نعمت محروم ماند نبايد سپاس تمام نعمتها را فراموش كند . آيا اگر مقداري از داروهاي مريض در بازار پيدا نشد بايد به طور كلي سپاس گذاري از طبيب را فراموش كند؟

ثانيا :

بيشتر ناراحتي ما به دست خود ما فراهم مي شود مثلا با درس نخواندن وتنبلي كردن دچار ركود در زندگي مي شويم ، با رعايت نكردن بهداشت مريض مي شويم ، در انتخاب دوست دقت نميكنيم وگرفتار مي شويم و ……

سر آغاز نهر دوم :

در سكوت نيمه شب جمعه اي با نواي ناي غريبانه ، با قلبهاي ضعيف وشكسته ،با چكاچك قطرات جوهر ، برگ زرين روزگار رابا كلامي از ديده دلمان به ضميمه پرتو نور محمدي آغشته كرديم . و اگر توانمان تاب آورد گوهر هاي نبوي را به سنبلهاي روزگار ، به هم مي آويزيم تا جلوه اي باشد براي رهپويان و جويندگان درهاي درخشان ، و شقايقهاي قشنگ وناب محمدي ، و به ذلرباي گل ياس در قلب جوانه هاي بوستان وگلستان آدميت و چون بهاري سر سبز براي پرستوهاي عاشق محمدي قرار گيرد.

برگ نخستين دانشگاه اسلام :

در سر برگ نخستين به تماشاي نسترني از حبيب خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) با صورت زيباي چراغ اصلي وسبز اسلام ، اينگونه مي نشينيم كه آن جلوه عالم فرمود :((ان قبلت قبل ماسواها ،و ان ردت رد ماسواها )): هرگاه نماز قبول شد سائر اعمال پذيرفته مي شوند و اگر نماز رد شدسائر اعمال نيز مردود واقع مي شوند .همانطور كه در مدارس ودانشگاه ها بعضي دروس اصلي و اساسي اند ، كه اگر دانش آموز ودانشجو در امتحانات در دروس اساسي نمره اي نياورند مردود مي گردند ، (هرچند از دروس جنبي نمره خوبي گرفته باشند ،) حال اگر از دروس اصلي نمره خوبي آورده باشد اما نمره دروس جنبي اش خوب نباشد مردود نمي شود ،در مدرسه ودانشگاه دين هم اينگونه مي باشد . نماز ركن وجزءدروس اصلي است كه اگر در آن قبول شويم سراغ بقيه دروس ما از قبيل زكات وحج وجهاد و…. مي روند .(وسائل الشيعه ج3 ص 23)

اولين امتحان دانشگاه :

آن دردانه عالم مي فرمايد :(ان عمود الدين الصلوه وهي اول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله ) ((همانا ستون دين نماز است و اولين چيزي كه در روز قيامت به آ» نگاه مي شود نماز است كه اگر نماز آدمي قبول شد در بقيه اعمال او نيز نگاه مي كنند و اگر مورد قبول واقع نشد سراغ بقيه اعمالش نمي روند .
روز محشر كه جانگداز بود
اولين پرسش از نماز بود
پس نكن در نماز تقصير
تا باشدت در آن روز توفير

محبوب ترين عمل :

مولاي متقيان امير مؤمنان علي (عليه السلام) مي فرمايند ))احب الاعمال الي الله الصلوة)) : محبوب ترين عمل نزد خداوند نماز است . در حديث بلندي در اين رابطه مي فرمايند كه اگر عملي محبوب تر از نماز در پيشگاه خداوند مي بود فرشتگان با همان خداوند را عبادت مي كردند در حالي كه بر خي فرشتگان در حال قيامند ، برخي ديگر در حال ركوع و عده اي ديگر در حال سجودند وعده اي هم نشسته در حال عبادت خداوند هستند .

نماز پرواز روح :

در ياسهائي از كلام طيبين وطاهرين از نماز به عنوان ((معراج مؤمن)) ياد شده است . 1
لكن اين عروج وپرواز ، نه در فضاي باز آسمان آبي ، بلكه در فضاي سبز معنويت و بندگي است وبراي رسيدن به قرب پروردگار است نه اوج گرفتن تا چند هزار پا در ارتفاع .
در يك مقايسه ميتوان طيران معنوي و عروج عرفاني يك نمازگزار را بايك خلبان و پرواز آن با هواپيما در آسمان آبي مقايسه كرد ، البته با تفاوتهائي كه در پرواز وجود دارد .
1)بيشترين نيرو وفشار هنگام، بلند شدن هواپيما از زمين است ، در عبادت ونماز هم ، بيشترين سختي و فشار ، هنگامه غلبه بر هواي نفس و شروع به نماز و عبادت است .
2)اهميت هر پرواز ، به فرود سالم وبدون خطر هواپيما است ، شروع عبادت هم ، وقتي ارزش دارد كه با پايان آن سالم وبدون آفت عجب و غرور و بدون ضايعه ((حبط اعمال ))1 باشد .
3)هواپيما براي سوخت خود نياز به بنزين خالص و ويژه دارد ، معراج وپرواز روحي و معنوي نمازگزار ، محتاج توجه خالص و نفي همه عبوديتها است ، كه با بالا بردن دست تا بيخ گوش ،و((لا لبيك)) گفتن به غير خدا خلوص نيت به دست مي آيد .
4)براي پرواز ، خلبان بايد از سلامت كامل بر خوردار باشد ، در نماز و بار يافتن بع محضر دوست ((قلب سليم)) لازم است ((الا من اتي الله بقلب سليم))2
5)پرواز هواپيما ، با دوبال است و با يك بال طيران صورت نمي گيرد ، در نماز هم همراه با ارتباط با خدا ارتباط با مردم نيز لازم است ، و در كنار اداي (( حق الله )) بايد حق الناس را هم ادا كرد ” قران” معمولا بعد از ((يقيمون الصلاه )) يؤتون الزكاه را هم دارد .
6)هواپيما براي پرواز مقداري روي زمين حركت مي كند ، ودور بر مي دارد تا امكان بر خاستن از زمين را داشته باشد ، مقدمات نماز :اذانو اقامه ، ذكرهاي مستحبي ، مقدمه آ» پروتز ملكوت و عرفاني است .
دعاهاي پس از نماز ذكر و تعقيبات هم ، چو حركت هواپيما پس از فرود در ((باند)) است
7)در پرواز اولين خطا ، آخرين هم هست و سقوط همراه با نابودي است ، در عبادت نيز ، شرك وعجب وريا ، انسان را به دره سقوط مي افكند ، چو ابليس با سابقه شش هزار عبادت ، با يك خطا در عصيان و تكبر ، مطرود وملعون ابدي گشت 1
8)يك خلبان به فرمان برج پرواز حركت مي كند و تابع دستور است ، نماز و عبادت هم طبق دستور است و حتي يك دقيقه دير وزود يا خلاف قانون آنرا باطل مي كند .
9)خلبان گاهي پرواز مي كند وگاهي استراحت كرده وهواپيما سرويس مي شود ،‌ انسان هم در كنار نيايش و عبادت به استراحت واستفاده از لذتهاي مباح و پرداختن به معاش نياز دارد ، و كسي همچون پيامبر خدا ( صلي الله عليه وآله) گاهي “كلميني يا حميراء” 1 ميگفت.
10)براي ارتباط خلبان با برج مراقبت وكنترل فقط يك زبان رسميت دارد ، ارتباط نماز گزار با خداهم يك زبان رسمي دارد وآن زبان ((عربي )) است .
11)قبل از پرواز خلبان نياز به اطلاعاتي از قبيل ( هواشناسي ، نقشه خواني و… ) دارد ، در نماز نيز آگاهي هاي مقدماتي از قبيل : مكان نمازگزار ، لباس نمازگزار ، زمان نماز ،‌ مبطلات وواجبات و…. نيازمنديم ، در تجارت آگاهي وآشنائي به احكام خدا لازم است چه رسد به نماز وعبادت .
12)خلبان هرچه بالاتر ميرود واوج ميگيرد ، زمين در نظرش كوچكتر جلوه ميكند انسان الهي هم هرچقدر بيشتر با عظمت خداوند آشنا شود غير خدا در نظرش كوچكتر و بي ارزشتر مي شود به فرموده امير مؤمنان علي (عليه السلام ) عظم الخالق في انفسكم فصغر مادونه في اعينهم .
13)هواپيما هر چه زرگتر باشد ، تكانش كمتر وآرامش مسافرين بيشتر است ، در نماز و عبادات هم آنچه به صورت دسته جمعي است (انبوه نمازگزاران در صف نماز )واب بيشتر و امكان قبولي افزونتر مي گردد .
14)در پرواز مادي ، وقتي خلبان و سرنشينان در اوج هستند از مسائل و مشكلات خانه و زندگي فاصله گرفته و بي خبر مي شوند .، در طيران معنوي هم وقتي روح اوج گرفت توجه به ماديات كمتر مي شود تا آنجا كه تير را از پاي مولايمان بيرون آورند و ايشان متوجه نشدند .1
15)در يك پرواز همينكه از آن اوج مقداري پائين تر مي آيند هرچند نسبت به زمينيان هنوز در اوج هستند عبادت اولياي خدا نيز گرچه نسبت به نماز وبندگي افراد معمولي همواره در اوجند ولي كاهش ارتفاع را از آن اوج نهائي نوعي قصور وتنزل ميدانند و استغفار مي كنند و اين امت مفهوم ((حسنات الابرار سيئات المقربين ))1
16)آنچه هواپيما را از آن اوج به دره سقوط ميكشاند سوخت ناسالم وبي توجهي خلبان به دستورات برج و اتاق فرمان است ، و آنچه باعث سقوط انسان از اوج معنويت به دره ظلالت ، وابستگي او به شهوات وماديات و لقمه حرام است .

به قول سعدي

طيران مرغ ديدي ؟تو زپاي بند شهوت
به در آي تا ببيني طيران آدميت
به هر حال نماز كه با توجه به خالق هستي و دل كندن از علايق دنيوي براي اهل معرفت يك پرواز به حساب مي آيد ، پروازي فراتر از طيران پرندگان در فضا يا پرواز تهواپيما در جو و بالاتر از آن كلبه پروازي است براي (( قاب قوسين او ادني )) 1

نور ديده پيامبر:

در حديثي از رسول خدا مي خوانيم كه مي فرمايند )) قرةعيني في الصلوة)) 1 (( نور چشم من در نماز است ))اين سخن نشان از فضيلت والاي نماز بر ساير عبادات است ، همانطور كه اگر پدري از ميان همه فرزندان خود يكي را نور چشم خود بنامد و يا استادي از بين همه دانشجويان يكي را نور چشم خويش معرفي كند از مزيت و موقعيت ويژه آن فرزند يا دانشجو حكايت مي كند حال پيامبر اينگونه نماز را معرفي كرده ، پس كمال و فضيلت نماز را بر سائر عبادات اينگونه نمايان مي فرمايد .

غذاي گرسنه :

در سخني ديگر از رحمة للعالمين اينگونه مي خوانيد ((يا اباذر جعل الله جل ثناء قرةعيني في الصلوة وجيها الي كما حبب الي الجائع الطعام و الي الظمان الماء و ان الجائع اذا اكل شبع وان الظمان اذا شرب روي وانا لا اشبع من الصلوه )) 2
((اي ابوذر : همانا خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داده است و نماز را محبوب من همانگونه كه طعام را برا ي گرسنه وآب را براي تشنه محبوب گردانيده است اما گرسنه با خوردن سير و تشنه با نوشيده سيراب مي گردد اما من هرگز از نماز سير نمي شوم ))
اين بياب رحمة للعالمين ضمن آنكه علاقه خاص وي را به نماز مي رساند از فضيلت و امتياز نماز بر سائر اعمال عبادي حكايت مي كند .
در واقع نبي اكرم ( صلي الله عليه وآله و سلم ) به طور غير مستقيم به امت خويش مي فرمايد نماز را به اندازه روشني چشم خويش دوست داشته باشيد و مهم بشماريد و از فرا رسيدن وقت اداي آن احساس وجد وسرور و نشاط بكنيد وآنرا به گونه اي به جا آوريد كه ديده دل را پر فروغ كند وبا انوار آن بتوانيد عالمهي ناديديني را مشهود كنيد و از رؤيت آن حظ معنوي ببريد .
فروغ ديده بينا نماز است
صفا بخش دل جانها نماز است
به اخلاص چو مي افزودي امروز
چراغ روشني فدا نماز است
به تكبير و حمد و قل هو لله
بناي جاودان بر يا نماز است
ركوع وسجود بر حق كن مردم
تو را سر مايه حقيقي نماز است
بود معراج مؤمن گر بخواني
اساس جمله ايمانها نماز است (محمد كريم جوهري )

نماز يا خاموشي نيران :

وقتي با هيزمي آتشي را دركنار گلستان زيبا روشن ميكنيم ، خطر بزرگي اين گلستان زيبا را تهديد مي كند چرا كه با يك باد ملايم شعله اين آتش به گلستان افتاده ، و اينجاست كه دست به دامان انواع واقسام وسائل ميشويم تا گلهاي اين گلستان زيبا را نجات دهيم .
آيا تا بحال به فكر افتاده ايم ! آتشي را كه با گناهان خود روشن كردهايم كه گلستان صالحات اعمالمان را چو يك افعي ميبلعد و بهشت برين را تبديل به يك بيابيان خاكستر ميكند خاموش كنيم ؟آيا به فكر راه حلي بوده ايم؟
هان !رسول گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت (صلي الله عليه وآله وسلم) در حديثي زيبا و با ارزش كه گلهاي زعفران قادر به بيان ارزش آن نيستند مي فرمايد : (( مامن صلوة يحفه وقتها الا نادي ملك بين يدي الناس آيها الناس قوموا الي نيرانكم التي اوقدتموها علي ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم))1
((در وقت نمازي فرا نمي رسد مگر آنكه فرشته اي در حضور مردم و روبروي آنان به آنها ندا مي دهد كه بر خيزيد آتشهائي كه بر پشت خود افروختيد برويد و با نماز هايتان آنرا خاموش كنيد ))
آري ! نماز آن نهر روان و آن چشمه سار جوشا ن است كه بهشت برين را از خطر خاكستر شدن نجات دهد .
پس بيائيد با هم پيمان ببنديم كه بيش از پيش به نداي ملكوتي (حي علي الصلوه) توجه داشته باشيم ، تا لاله هاي زيباي نسترن ونرگس را با خروار آتشيني كه بر پشت ، داريم از دست ندهيم بلكه تبديل به گلزاري از زيبائيهاي شقايق محمدي شويم .

سربرگ آخرين :

به پايان بيان سربرگهائي از دررها و گوهر هائي از كلام جلوه هاي عالم تاب بيت نبوي رسيديم . حال اگر با ديده قاصر خود كه هرگز به قعر اقيانوس بي كران محمدي نمي رسيد به هر چشمه درياي دانائي و فضيلت و در آئينه شفاف و چشمه زلال معرفت به نظاره نماز بايستيد 1
گونه اي تازه تر و سيمائي درخشان تر از نماز را براي ما خاكيان ترسيم مينمايد .
آري!هنگاميكه ديده ميگشاميم و به آئينه زيباي حديث مي نگريم نماز را چنين مي بينيم .
بهترين نردبان قرب ومعرفت .
سر لوحه كلامي درس اسلام .
كليد ورمز گشايش مشكلات .
پروازي فراتر از ملائك .
و……
آري ! اينها گوشه اي از افق بيكران پروازها به ” قاب قوسين اوادني است كه در پرتو گلستان نبوي و آل اطهرش به آن دست پيدا كرديم .
گر كه نتوان آب دريا را كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

فهرست آيات وروايات

آيات : صفحه
ان تعدوا نعمة الله ….. 8
الا من اتي الله …….. 16
قاب قوسين …. 19
روايات
الصلوة مر ضاة الله….. 3
ان لكل شيء زينه …. 4
ان عمود الدين …… 14
ان قبلت قبل …….. 13
احب الاعمال …… 14
الصلوة معراج …… 15
عظم الخالق ……. 18
قاب قوسين ……. 19

فهرست منابع

قرآن كريم
نهج البلاغه
نمازازديدگاه قران وحديث
پرتوي از اسرار نماز
اخلاق نماز گزاران
از ژرفاي نماز
گلستان سعدي
CD نور –جامع الاحاديث
وسائل الشيعه
بحار النوار
محجة البيضاء
كشف الاسرار

راسخونhttp://noorportal.net


more post like this