عکس, مقاله و تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر

مقاله ای جامع و کامل در مورد امر به معروف و نهی از منکر برای شما عزیزان گرد اوری کرده ایم که در این مقاله به تعریف امر به معروف و نهی از منکر ، دیدگاه قرآن و اسلام و ائمه و امام علی (ع) در مورد امر به معروف و نهی از منکر پرداخته ایم .

تعریف معروف و منکر

در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.
بقیه در ادامه مطلب…
امر به معروف و نهى از منکر, واجب کفایى است که اگر افرادى – به قدر کفایت – به انجام آن اقدام کنند, از دیگران ساقط مى شود. و اگر همهء افراد آن را ترک کرده باشند, چنانچه شرایط آن موجود باشد, همهء آنها ترک واجب کرده اند.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می‌باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می‌شود و آنها عبارتند از:

کسی که امر یا نهی می‌کند، بداند آنچه را که دیگری انجام می‌دهد حرام است و آنچه را ترک کرده، واجب است، پس هرکس نمی‌داند این عمل که او انجام می‌دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب نیست.
احتمال بدهد امر یا نهی او تاثیر دارد، بنابراین اگر می‌داند تاثیر ندارد امر و نهی واجب نیست.
شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد، پس اگر معلوم شود، یا گمان کند، یا احتمال صحیح بدهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی‌کند، یا موفق به تکرار نمی‌شود، امر و نهی واجب نیست.
امر ونهی، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه، به خودش یا نزدیکان و همراهان، یا سایر مومنان نباشد.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبه بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است:

با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او اینگونه عمل می‌شود مثل اینکه از او روبرگرداند یا با چهره عبوس با او برخورد کند، یا با او رفت و آمد نکند.
امر و نهی با زبان؛ یعنی به کسی که واجبی را ترک کرده دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند.
استفاده از زور، برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب؛ یعنی زدن گناهکار (بنابر فتوای آیت الله خامنه‌ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می‏شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد)[۶]

احکام امر به معروف و نهی از منکر

فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود.
اگر بداند یا احتمال دهد که امر ونهی‌اش با تکرار موثر است، واجب است تکرار کند.
اگر بداند یا احتمال دهد، که نهی او در حضور جمع موثر است نه تنهایی، اگر انجام دهنده، آن عمل را بطور آشکار انجام می‌دهد جایز بلکه واجب است او را در جمع نهی کند و اگر چنین نیست بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

آداب امر به معروف و نهی از منکر

مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد.
قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند.
خود را پاک و منزه نداند، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سرزده است، دارای صفات پسندیده‌ای باشد که مورد محبت الهی است، هرچند این عمل او هم‌اکنون ناپسند و مورد غضب الهی باشد.
امر به معروف و نهی از منکر در قرآن
و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند.(سوره مبارکه آل عمران آیه۱۰۴)
امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت
علی پسر ابوطالب: پایندگی شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن حدود است.[۹]
علی پسر ابوطالب: نفرین خدا بر کسانی که به خوبی فرمان می‌دهند و خود آن را فرو می‌گذارند و بر کسانی که از زشتی باز می‌دارند و خود مرتکب آن می‌شوند.[۱۰]
علی پسر ابوطالب: کسی که در برابر منکر با دل و دست و زبان خویش اعتراض نکند، او مرده‌ای است در میان زندگان.[۱۱]
امر به معروف و نهی از منکر در کلام علی علیه السلام
الف: فضیلت امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف برتر از جهاد

حضرت علی علیه السلام اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر را در مقایسه با جهاد در راه خدا این گونه بیان می فرمایند: همه اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. همچنین امام علیه السلام در پاسخ به این شبهه که ممکن است بر اثر امر به معروف و نهی از منکر جان یا روزی کسی به خطر بیفتد می فرمایند:

امر به معروف و نهی از منکر نه اجل کسی را نزدیک می سازد و نه روزی او را کم می کند.
امر به معروف و نهی از منکر دو صفت الهی

حضرت علی علیه السلام در اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر، آن دو را اوصاف الهی می شمارند: امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات پسندیده خداوند سبحان است و این دو مرگ کسی را نزدیک نمی کنند و روزی را نمی کاهند.
امر به معروف برترین اعمال

علی علیه السلام در تبیین اهمیّت مسأله امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

«امر به معروف با فضلیت ترین اعمال بندگان خداست» و در جای دیگر می فرمایند: هدف نهایی دین امر به معروف و نهی از منکر و بر پاداشتن حدود الهی است.
امر به معروف و نهی از منکر، نوعی از جهاد

از علی علیه السلام درباره ایمان سؤال کردند، آن حضرت فرمودند: ایمان بر چهار ستون صبر، یقین، عدل و جهاد استوار است، حضرت در ادامه و در معرفی بیشتر جهاد اضافه می کنند: جهاد که از پایه های اصلی ایمان است خود بر چهارگونه انجام می گیرد که دو صورت آن امر به معروف و نهی از منکر است… هر که امر به معروف را به جای آورد، با مومنان همراهی کرده و آن ها را نیرومند ساخته است و هر که نهی از منکر کند در حقیقت بینی منافقان و افراد دو رو را به خاک مالیده است.
ب: تشویق به امر به معروف و نهی از منکر

در موارد بسیاری علی علیه السلام مردم را به امر به معروف و نهی از منکر تشویق فرموده اند؛ به عنوان نمونه به چهار مورد اشاره می شود:
دستور به اجرای امر به معروف و نهی از منکر

حضرت درمناسبت ها و موقعیت های گوناگونی از افراد می خواهند که این دو تکلیف را به جای آورند. از جمله می فرمایند: عمل کننده به نیکی و بازدارنده از شرّ و بدی باش. نیز می فرمایند: امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر باش.
سبقت گیری در امر به معروف

مردم بیشتر در امور مادی نظیر کسب مقام و مال به رقابت می پردازند. علی بن ابیطالب علیه السلام به عنوان رهبری الهی که مسئولیّت نشان دادن راه های واقعی کمال را به عهده دارد راه صحیح سبقت گیری را این گونه بیان می کنند:

ای مردم اگربه ناچار می خواهید باهم رقابت کنید، پس چه بهتر که در برپایی حدود الهی و امر به معروف برهم پیشی گیرید و سعی کنید هر یک از شما بیشتر و بهتر از دیگری در این عرصه بکوشد.
اظهار رضایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر

چون مردم مصر در مقابل ستم و فساد و تباهی ایستادگی کردند و از رهبران خود در خواست کردند که احکام الهی را رعایت کنند و از ستم خودداری کنند، این کار آن ها که مصداق کامل امر به معروف نهی از منکر، موجب خوشنودی علی علیه السلام شده بود. از این رو آن حضرت هنگامی که مالک اشتر را به عنوان استاندار مصر به آن سرزمین فرستادند، طیّ نامه ای که نوشتند از کار آن ها قدردانی کردند. حضرت در آن نامه فرمودند: این نامه از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به سوی آن دسته از مردم مصر است که برای خدا به خشم آمدند، در آن هنگام که در زمین نافرمانی خدا می شد و حقّ خدا رعایت نمی شد و ستم در همه جا شایع بود و نه به معروف عمل می شد و نه از منکر و زشتی جلوگیری به عمل می آمد….
منع از ترک امر به معروف و نهی از منکر

شیوه دیگر از تشویق به رعایت تکلیف امر به معروف و نهی از منکر این است که گاه حضرت به جای امر مستقیم به اجرای این دو تکلیف از ترک این دو مهّم منع فرمودند و می گفتند: از پشت کردن به یکدیگر و ترک امر به معروف و نهی از منکر پرهیز کنید.

ج: ترک امر به معروف… و آثار آن
تسلط بدکاران نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر

وقتی علی بن ابیطالب علیه السلام دربستر شهادت قرار گرفتند، به امام حسن و امام حسین علیه السلام سفارش های بسیاری درباره رعایت احکام و مقررات اسلامی و نحوه شرکت در فعالیت های اجتماعی کردند.از جمله مواردی که در آن سفارش ها به چشم می خورده توجّه به امر به معروف و نهی از منکر است: امام علیه السلام در قسمتی از این مطالب می فرمایند: از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و بازداشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید و بدانید که اگر این کار راترک کردید بدکاران بر شما مسلط می شوند. وقتی آن ها مسلط شدند هر اندازه دعا کنید دعای شما قبول نمی شود….
عذاب و لعنت و… نتیجه امر به معروف و…

در خطبه قاصعه علی علیه السلام هشدار می دهند و می فرمایند: خداوند سبحان گذشتگان را از رحمت خود دور نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی افراد سفیه را که بی خردانه مرتکب گناه می شدند برای نافرمانی هایشان از رحمت خود دور ساخت و خردمندان و صاحبان اندیشه راهم به جهت ترک نهی از منکر دچار عذاب و لعن کرد.
از دست دادن نیروی تشخیص

از آثار بسیار خطرناک ترک امر به معروف و نهی از منکر آن است که قدرت تشخیص امور از انسان گرفته می شود. ابوجحیفة، از یاران مورد اعتماد علی علیه السلام می گوید: شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرمودند: بر اثر دور ماندن از رحمت الهی اوّل چیزی که از آن محروم می شوید جهاد با دست است، سپس با زبان و بعد از آن جهاد با قلب هایتان است. آنگاه فرمودند:

کسی که حتی با قلبش به طرفداری از نیکی ها و مبارزه با منکرات برنخیزد، قلبش واژگون می شود یعنی توان تشخیص نیک و بد را از دست می دهد.
شکایت از تارکان امر به معروف و نهی از منکر

علی علیه السلام در ضمن خطبه ای دشمن ترین مردم را در نزد پروردگار عالم دو طایفه معرفی می کنند: دسته اوّل کسانی اند که به جهت نافرمانی خداوند، آن ها را به خودشان واگذاشته است. دسته دوّم گروهی اند که نادانی ها را در خودجمع کرده اند و افراد ناآگاه را گمراه می کنند.

آن حضرت در ادامه می فرمایند: به خدا شکایت می کنم از آن گروهی که با جهل و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند. در نزد آن ها چیزی زشت تر از معروف و پسندیده تر از منکر نیست. اگر کتاب خدا را به صورت صحیح به آن ها ارائه کنید وقعی نمی نهند، ولی اگر در احکام خدا به گونه ای که با میل آن ها هماهنگ شود تحریفی انجام گیرد، آن را با اشتیاق می پذیرند.
ه : وضع امر به معروف و نهی از منکر در آخرالزمان

حضرت امیر علیه السلام در یکی از خطبه ها، ضمن اخبار از حوادث بعد از خود می فرمایند: بعد از من روزگاری خواهد آمد که چیزی در آن پنهان تر از حقّ و آشکارتر از باطل نخواهد بود. و در شهرها چیزی زشت تر از کار نیک و زیباتر از اعمال زشت و منکر نخواهد بود.
و: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن

برای امر به معروف و نهی از منکر حکمت های بسیار نقل شده است اما آنچه در برخی از سخنان علی علیه السلام آمده است چنین است:
امر به معروف و نهی از منکر، مایه اصلاح عوام

علی بن ابیطالب علیه السلام در مورد حکمت امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: خداوند متعال فرماندادن به کارهای پسندیده را برای اصلاح عوام و سوق دادن آن ها به راه رستگاری و سعادت واجب کرد. همینطور نهی از منکر و باز داشتن از کارهای ناپسند را واجب فرمود تا از کارهای ناشایست و ارتکاب معاصی کم خردان جلوگیری شود.
موجب سلامت دنیا و آخرت است

امر به معروف و نهی از منکر درفرهنگ اسلامی (برخلاف نظر اغلب مردم که گمان می کنند پایبندی به این دو تکلیف ممکن است به مصالح دنیوی فرد ضرر داشته باشد) از جمله عوامل حفظ سلامت دنیا و حتی آخرت انسان هاست. علی علیه السلام در این باره می فرمایند:

هر که در او سه چیز وجود داشته باشد دنیا و آخرتش سالم خواهد بود: اوّل این که امر به معروف کند و اگر کسی او را به معروف امر کرد آن را بپذیرد. دوّم این که از کارهای زشت نهی کند و خود نیز از مرتکب شدن منکران بپرهیزد.
پابرجایی شریعت و توانمندی مومنان

از علل تشریع امر به معروف برپایی دین ذکر شده است. حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: استواری و برپایی دین نتیجه امر به معروف و نهی از منکر است. در جای دیگر می فرمایند: هر که امر به معروف کند، مومنان را تقویت کرده و پشت آن ها را محکم ساخته است و کسی که نهی از منکر کند بینی منافقان را به خاک مالیده است.
ز: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

نهی از منکر به شکل های مختلف قابل اجراست و مراتب آن از جهت ثواب و ارزش با همدیگر متفاوتند. علی علیه السلام می فرمایند: گروهی از مردم با دست و زبان و قلب خود به مبارزه با منکرات می پردازند. این طایفه همه خصلت های نیک را در خود جمع کرده اند. گروهی تنها با زبان و قلب، و نه با دست، به مبارزه با منکر برمی خیزند که این طایفه به دو خصلت نیک تمسک جسته اند یکی را رها ساخته اند. گروهی دیگر تنها با قلب خود به مبارزه با منکر می پردازند و مبارزه با دست و زبان را وا می نهند. این گروه تنها به یک خصلت نیکو اکتفا کرده اند امّا دسته ای هم هستند که نه با زبان و نه با قلب و نه با دست با منکرات مبارزه نمی کنند. این ها در حقیقت مردگان زنده نمایند.
ح: ذم آمران بی عمل

در یکی از خطبه های نهج البلاغه علی علیه السلام مردم را نصیحت می کنند و به آن ها از ناپایداری دنیا سخن می گویند و سفارش می کنند که وظایف خود را به طور دقیق انجام دهند در قسمتی از آن می فرمایند:

لَعَنَ اللّه ُ الامرینَ بِالْمَعْروُف التارِکیِنَ لَهُ وَ النّاهیِنَ عَنِ الْمُنْکَر الْعامِلیِنْ بِهِ

خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کند، ولی خود به آن پایبند نیستند و نهی از منکر می کنند، ولی خود مرتکب آن می شوند.

این کار نشانه گمراهی

امام علی علیه السلام می فرمایند: در گمراهی فرد همین بس که مردم را به چیزی امر کند که خود آن را به جا نمی آورد و از چیزی بار دارد که خود آن را ترک نمی کند.

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

واژه معروف ومنکر :

واژه معروف مقام خاصی دارد زیرا نمایانگر اندیشه ای است که ریشه در دل گذشته ای بس دور دارد . در تفسیر های قرون متاخر اسلامی می بینیم که واژه معروف اغلب چنین تعریف شده است «نچه قوانین شرع تایید وتصدیقش کرده است »معروف لغتا به معنی «دانسته شده است »پس یعنی آنچه معلوم و دانسته شده وآشناست ، وبنابراین از نظر اجتماعی ، پذیرفته وتایید شده است .

معروف رسما در مقابل منکر قرار گرفته است و منکر لفظا به معنای غریب و نامعلوم است ، منکر معادل کفر و معاصی است به این ترتیب معروف یعنی هر عملی که از ایمان واقعی ناشی می شود و مطابق وسازگار با آن است و منکر به هر عملی اطلاق می شود که با احکام الهی در تعارض باشد

جایگاه امر به معروف ونهی از منکر در قران :

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران ۱۰۴)  باید ازشما مسلمانان گروهی مردم را به خیر دعوت کنند و آن ها را به انجام امور نیک ترغیب کنند و از انجام امور ناپسندیده باز دارند این گروه رستگار هستند .

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ( آل عمران ۱۱۰ )

شما بهترین امتی هستید که برای اصلاح جان مردم بر انگیخته شده اید ، تا مردم را به کار های نیک تشویق کنید و از انجام کارهای زشت باز دارید و به خدا ایمان آورید .

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیا ء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر …( توبه ۷۱ )

مردان وزنان مؤمن دوست یکدیگرند و به نیکی امر می کنند و از زشتی باز می دارند تا آخر آیه

جنبه ارشادی :

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر اجتماعی در موارد گوناگون جنبه ارشادی داردو از این جهت نیز یک روش تربیتی اساسی است انسان طبیعتا ارشاد رابهتر از دستور دادن تحمل می کند . افراد در موارد گوناگون در برابر دستور ها مقاومت وگاهی نیز میل دلرند بر خلاف دستور دیگران عمل کنند . ارشاد تماس دو نفر یا دو گروه را بصورتی انسانی در می آورد . کار مربی یا پدر ومادر نیز اگر جنبه ارشادی داشته باشد مؤثر تر از روش های دیگر است . در موقع ارشاد مسئله روشن تر مطرح می گردد ، جوانب امر مورد مطالعه قرار می گیرد آثار ونتایج کار پیش بینی می شود ، دو طرف تجربیات خود را مطرح می کنند و فرد تحت ارشاد خود متوجه بدی یا خوبی عمل شده و به کاری اقدام یا از انجام کاری خودداری می کند .

امر به معروف ونهی ازمنکر وقتی به عنوان یک وظیفه تلقی شد هم بصورت انگیزه فردی در می آید و هم آثار اجتماعی دارد . فرد خود در صدد کنترل اعمال خویشتن برمی آید . علاوه بر این ، پیش از آنکه دیگران به فرد تذکر دهند او خود به اصلاح وضع خویش اقدام می کند . روی این زمینه فرد در مورد رفتار خود شخصا احساس مسئولیت می کند و پیش از آنکه دیگران او را باز خواست کنند خود در صدد باز خواست خویش بر می آید .

در زمینه اجتماعی امر به معروف ونهی از منکر به صورت یک مسئولیت مشترک در می آید وقتی فرد تخلف دیگری را مشاهده نمود در خود احساس مسئولیت می کند و میل دارد متخلف را از انجام عمل ناپسندیده باز دارد همین احساس مشترک هم فرد را از ارتکاب کار های ناپسندیده باز می دارد و هم جمع را از دست زدن به اعمال ناروا منع می کند . روی این زمینه امر به معروف ونهی از منکر هم از لحاظ فردی جنبه تربیتی دارد و هم از لحاظ جمعی .

علاوه بر جنبه ارشادی ، در جریان امر به معروف ونهی از منکر افراد باید جهات دیگر را نیز در نظر داشته باشند . آنکه می خواهد دیگران را از انجام کار زشت باز دارد باید واقعا از ماهیت عمل ناپسندیده آگاه باشد ، زیان های آن رابداند ودر وضعی باشد که بتواند دیگری را ارشاد نماید . موقعیت نیز باید مؤثر بودن این جریان را نشان دهد گاهی عمل فرد متخلف به صورتی است که باید آن را زشت شمرد ورد کرد . گاهی فرد در موقعیتی قرار دارد که آشکارا نمی تواند عمل فرد متخلف را مورد سرزنش قرار دهد در این صورت تنفر درونی نسبت به این عمل و سکوت در برابر فرد متخلف یا ترک محل یک نوع اعتراض است .

زمانی موضوع تخلف و فرد متخلف در وضعی است که می توان شفاها به او تذکر داد در این صورت وظیفه افراد است که فرد متخلف را سرزنش کنند . گاهی موضوع تخلف تجاوز به حقوق دیگران یا ستم رواداشتن نسبت به دیگران است در این گونه موارد واکنش در برابر متخلف بصورتی دیگر ظاهر می گردد .

قسمتی از گفتار حضرت علی (ع) را که در جنگ صفین در باره امر به معروف ونهی از منکر بیان فرموده است در این جا نقل می کنیم :

ایهاالمؤمنون ، انه من رای عدوانا  بعمل به ومنکرایدعی الیه فانکره بقلبه فقد سلم و بری ء، ومن انکره بلسانه فقد اجروهو افضل من صاحبه، ومن انکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیل وکلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصحاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین

ای مومنان هر که ببیند ظلم وستمی بکار می برند و مردم رابه منکر و ناپسندیده ای می خوانند وآن رابه دل انکار کند پس رهایی یافته وبیزاری جسته است و هر که آن را به زبان انکار کند اجر ومزد یافته و پاداشش از انکار کننده به دل بیشتر است ، هر که آن رابا شمشیر انکار کند تا کلمه خدا بلند تر «بالاتر »و کلمه ستمکاران پست تر باشد او کسی است که به راه راست قیام نموده ویقین وباور در دل او روشن گشته است (نهج البلاغه صفحه ۱۲۵۳ ترجمه آقای فیض الاسلام  )

در این جا حضرت علی (ع) از ظلم وامر ناپسندیده صحبت می کند موضوع تخلف از اهمیتی خاص برخوردار است و احتمالا جنبه اجتماعی دارد در برابر این موضوع سه نوع واکنش مطرح شده است اول انکار قلبی ، دوم انکار زبانی ، در مورد سوم فرد برای از میان بردن ظلم و دفاع از حق ومبارزه باباطل قیام می کند همانطور که ملاحظه شد پاداش فرد دوم از پاداش فرد اول بیشتر ، وفرد سوم که در راه حق قدم برداشته جایگاه رفیع تری دارد .

بنابراین قلمرو امر به معروف ونهی از منکر وسیع است . افراد مسئول در برابر تخلفات چه یک عمل کوچک غیر اخلاقی که جنبه فردی دارد و چه ظلم وبیدادگری که حیات یک جامعه رابه خطر می اندازد باید واکنش نشان دهند .اگر در جامعه ای اصل امر به معروف ونهی ازمنکر رعایت گردد کسی به خود اجازه نمی دهد که به حقوق دیگران تخطی کندو اصولاْ ستمگران و متجاوزان فرصتی برای استمثار وتجاوز به حقوق دیگران بدست نمی آورند در چنین جامعه ای زمامدار ستمگر به وجود نمی آید زیرا افراد ستمگر می دانند که به محض تجاوز به حقوق دیگران در برابر قیام مردم قرار می گیرند .

http://www.webshad.com


more post like this