گورو شاکیامونی مشهور به بودا حدود ۲۵ قرن پیش در شمال شرقی هند ( در نپال ) متولد شد. پدر او فرمانروای دودمان «ساکیا» بود. به اعتقاد بودائی¬ها شاکیامونی در زیر درخت بودی توانست به حالت اشراق و روشن شدگی کامل برسد.(۱)
بودا بعد از دو ماه در یک سخنرانی ایده جدید خود را از هستی در قالب چهار اصل بیان نمود. ۱ـ زندگی دنیای یکپارچه رنج است. ۲ـ این رنج انگیزه¬ای دارد. ۳ـ رنج را می¬توان از میان برداشت. ۴ـ برای پایان دادن به رنج راهی وجود دارد. (۲)
هرچند بودای بزرگ در سن ۸۰ سالگی دیده از دنیا فرو بست اما شاکیامونی بودا (بودای تاریخی) طبق متون بودا نه نخستین بودا بود و نه آخرین آنها، به طوری که در هینه یا نه به ۶ بودای کهن پیش از بودای تاریخی اشاره شده است . (۳)
آیین بودا علی رغم این که دین نام گرفته است آیینی است الحادی یعنی مفهومی به نام خدا ( به عنوان خالق هستی) در قاموس این آیین وجود ندارد. خود دالایی لاما در آثارش این معنا را صریحاً پذیرفته و آن را توضیح داده است.
آیین بودا پس از او شاخه¬هایی پیدا کرد. دو شاخه اصلی آن ماهایانه و هینایانه است. شکلی که بودا در تبت به خود گرفته است همان است که به لامائیسم مشهور است. امروزه سه فرقه مهم در تبت وجود دارد که بزرگترین آنها مکتب گه ـ لوگ ـ په است که فرقه دالایی لاماهاست. (۴)
این مذهب در طول تاریخ فراز و نشیب هایی داشته است و پاره ای از امور به تشخیص بزرگان این آیین مباح شده یا ممنوع اعلام گردیده است.«مذهب بودایی تاننترا یعنی پرستش روح علوی مونث که زن شیوای هندوان و بودای مهایانه میباشد راهبان تبتی را مجاز ساخته که ازدواج کنند و رو ش تجرد را که از سنن دیرین بودایی است ترک نمایند.» (۵) پیروان تانترا معتقدند نیروی مخفی کندالینی که در قسمتی پایین¬تر از ستون فقرات قراردارد ـ بوسیله تکرار بعضی از اوراد مخصوص و حرکاتی گوناگون و رسم ها و نقوش و طلسمات عجیب همراه با جنبش دست و پا آزاد می¬شود. به هر نحو ایمان به سحر و افسون و حرکات جادویی از اعتقاداتی است که بوداییان تبت از هندوان اخذ کرده و با دین خود آمیخته و مخلوط ساخته¬اند.(۶)
دالایی لامای چهاردهم اصطلاح « لامائیسم » را بر نمی¬تابد و میگوید: «این اندیشه درستی نیست که آیین بودایی تبت را لامائیزم به شمار آوریم. چون آیین بودایی تبت گردآمده¬ای از آموزه¬های اصیل بوداست. بدین گونه آیین بودایی تبت چهره کامل درمه بوداست». (۷)

منابع:
۱ـ زندگی در راهی بهتر، دالایی لاما ص ۱۲
۲ ـ حکمت بودا ترجمه محمد جواد ادبی ص ۱۲
۳ـ حکمت بودا، ادبی ص ۱۴۱
۴ـ هینه یا نه، ع، پاشایی ص ۱۶۶
۵ـ تاریخ جامع ادیان، جان بایرناس ص ۲۴۷ / هینه یا نه، ع، پاشایی ص ۳۲
۶ـ تاریخ جامع ادیان، ناس ص ۲۴۴
۷ـ زندگی در راهی بهتر ص ۱۴۰ و رجوع شود به تاریخ جامع ادیان ص247

http://www.shia-leaders.com


more post like this