کتاب های برگزیده

دوماهنامه حدیث زندگی سال ششم، شماره ۳ (پیاپی ۳۰)، مرداد و شهریور ۱۳۸۵ دوره انتشار: دوماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبیات داستانی زبان: فارسی صاحب امتیاز: محمد محمدی نیک مدیر مسئول: محمد محمدی نیک سردبیر: عبدالله حسن زاده مدیر اجرایی: حسین پورشریف محل انتشار: قم آدرس اینترنتی : www.hadith.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: روزها و رازهاس . […]

گالری

فلسفه اخلاق

مجتبی مصباح

کتابی که پیش رو دارید، از میان مسائل متعدد «فلسفه اخلاق» برخی از مهمترین آنها را که با هدف کلی از تدوین مجموعه ی کتابهای طرح ولایت تناسب داشته، طرح و پاسخ گفته است و در تهیه و تدوین آن، بیش از همه, از راهنمائی ها و آثار گرانقدر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مدظله […]

نویسنده هفته

مرتضی مطهری

بهمن سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در قریه فریمان از توابع مشهد متولد شد پدرش شیخ حسین مطهری مردی بااخلاق و تقوا بود. «۱» وی در سنین کودکی به مکتب خانه رفته و به فراگیری قرآن و تعلیمات ابتدایی می پردازد.در ۵ سالگی علاقه زیادی به رفتن به مکتب خانه از خود نشان می داد به […]